Stakeholderbevraging - NL

STAKEHOLDERBEVRAGING

ENVIRONMENTAL – SOCIAL –  GOVERNANCE

 

In deze bevraging krijgt u 29 verschillende onderwerpen voorgelegd.
We vragen u om elk onderwerp een waarde toe te kennen, variërend van "onbelangrijk" tot "prioritair". Dit helpt ons te begrijpen welke onderwerpen volgens u de meeste aandacht verdienen.

We waarderen het enorm dat u de tijd neemt om deze bevraging in te vullen.
Uw feedback is essentieel voor ons succes.

 

 

 

BEDRIJFSVOERING

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onlosmakelijk verbonden aan ons beleid. Jaarlijks rapporteren we onze inspanningen in een duurzaamheidsverslag dat publiek beschikbaar is op onze website.

Hoeveel belang hecht u aan volgende onderwerpen :

KLIMAAT

Sinds 2015 bepalen wij jaarlijks onze Carbon footprint.
Deze vormt de basis voor acties om onze CO₂ afdruk drastisch te verlagen.
In 2023 konden we een reductie van 49% noteren t.o.v. 2015.

Hoeveel belang hecht u aan volgende onderwerpen :

VERVUILING

Onze strategische keuzes en investeringen zorgen voor continue verbetering van onze impact op lucht, water en bodem.

Verontreiniging wordt zo tot een absoluut minimum beperkt.

Hoeveel belang hecht u aan volgende onderwerpen :

 

WATER

Dankzij een goed werkend cascadesysteem hebben we een bijna gesloten watercircuit in onze productie waardoor we ons waterverbruik kunnen beperken.

Hoeveel belang hecht u aan volgende onderwerpen :

BIODIVERSITEIT & MATERIAALVERBRUIK 

We gebruiken enkel hout uit duurzaam bosbeheer met een PEFC label.
Optimalisatiesoftware minimaliseert materiaalverlies tijdens productie.
Onze producten zijn demonteerbaar, herstelbaar, herbruikbaar en volledig recyclebaar. 97% van onze afvalstromen is recyclebaar.

Hoeveel belang hecht u aan volgende onderwerpen :

EIGEN MEDEWERKERS

Onze medewerkers zijn ons menselijk kapitaal.
We investeren continue in hun veiligheid en algemeen welzijn.

Hoeveel belang hecht u aan volgende onderwerpen :

GEBRUIKERS

De veiligheid van onze producten en diensten gaan hand in hand met onze zorg voor kwaliteit.

Hoeveel belang hecht u aan volgende onderwerpen :

GEMEENSCHAPPEN

Het gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem staat borg voor het afleveren van veilige, kwaliteitsvolle producten.

Onze vestiging ligt in de Turnhoutse industriezone waar we een goede verstandhouding hebben met onze buren.

Hoeveel belang hecht u aan volgende onderwerp :