MVO
BELEIDSVERKLARING

MVO – BELEIDSVERKLARING

Robberechts ontwikkelt en produceert eigentijdse kantoormeubelen voor projectinrichters, dealers, bedrijven en overheidsinstellingen in West – Europa.
Als familieonderneming met ondertussen de 5e generatie aan het roer dragen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Mens, milieu en maatschappij gaan hand in hand met kwaliteit en economische groei. Samen vormt dit de basis van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid van Robberechts.
Ons MVO beleid en de implementatie ervan worden voortdurend verder uitgebouwd en verbeterd. We maken hiervoor gebruik van managementsystemen als ISO 9001 en ISO 14001, respectievelijk kwaliteit en milieu, om conform te blijven met de eisen van de klanten. Dezelfde managementstructuur wordt aangehouden voor arbeidsveiligheid, het welzijn van onze werknemers en het definiëren, implementeren, opvolgen en evalueren van al onze duurzaamheidsinspanningen.
Een beleid is pas efficiënt als het gedragen wordt door iedereen in de onderneming. Onze medewerkers worden dan ook, daar waar mogelijk en relevant, betrokken bij het definiëren van onze jaarlijkse doelstellingen. Het MVO beleid is gekend bij alle medewerkers en publiek beschikbaar op onze website.
Onze doelstellingen worden ondergebracht in 3 hoofdcategorieën, mens – milieu – maatschappij, zonder de andere pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen te verwaarlozen. Een goede verstandhouding met al onze stakeholders en duurzame partnerschappen zijn voor ons een evidentie en maken deel uit van ons DNA.
Wij engageren ons om onderstaande doelstellingen aan te houden of te realiseren op korte of middellange termijn en stellen daar de nodige middelen voor ter beschikking.

Mens

 • Levenslang leren voor al onze medewerkers.
 • Verzekeren van veilige arbeidsomstandigheden en ergonomische werkplekken.
 • Creëren van een gezonde en aangename werkomgeving met respect voor de “work-life balance”.
 • Waken over het respecteren van mensenrechten, zowel in onze eigen onderneming als bij onze stakeholders.
 • Zowel in onze eigen onderneming als bij onze stakeholders waken over ethische kwesties, onder andere: gendergelijkheid; racisme; pesten; discriminatie; fraude.
 • Blijvend innoveren in comfortabele, mooie en ergonomische producten.
 • Continue opvolging en verbetering van onze kwaliteit door conformiteit met ISO 9001.

Milieu

 • Hout in de productie is enkel afkomstig van duurzaam beheerde bossen (PEFC label).
 • Gebruik van gerecycleerde grondstoffen verhogen.
 • Afval en verpakking verminderen.
 • CO₂ neutraal worden.
 • Gebruik van groene stroom en groen gas verhogen naar 100%.
 • Continue opvolging en verbetering door conformiteit met ISO 14001.
 • Blijvend investeren in energiebesparende technieken.
 • Blijvend innoveren in duurzame producten.
  Lager energieverbruik – demonteerbaar – herstelbaar.
 • Blijvend in kaart brengen en verbeteren van onze milieu impact.
  Bodem – water – lucht – geluid

Maatschappij

 • Lokale tewerkstelling en economische groei blijven creëren.
 • Aanbod van kansen aan mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt behouden of verhogen.
 • Samenwerking met organisaties die instaan voor het versterken van ontwikkelingslanden om ze zelfvoorzienend en zelfredzaam te maken.
 • Kennis en ervaring delen door het aanbieden van stages, werkplekleren en andere initiatieven.
 • Blijvend kennis en ervaring delen en vergaren door lidmaatschap bij verschillende sector-, netwerk- en werkgeversorganisaties.
Een team van interne en externe experten staat ons bij om vooropgestelde en aanvullende doelstellingen te realiseren, te monitoren, periodiek te evalueren en bij te sturen waar nodig. Ook hier werken we naar analogie met de geïmplementeerde managementsystemen die gebaseerd zijn op het principe van continue verbetering.
Ons jaarlijks duurzaamheidsverslag geeft een transparante kijk op onze inspanningen.
We gebruiken hiervoor zowel de standaarden van GRI (Global Reporting Initiative) als het framework van de 17 SDG’s (duurzaamheidsdoelstellingen), beiden internationaal gekend en erkend.
2 juni 2022,
Het dagelijks bestuur,

Olivier Robberechts