PRODUCTIE EN DUURZAAMHEID

Groep Robberechts wil een milieu- en kwaliteitsbeleid
integreren in de organisatie,verder uitbouwen en continu verbeteren.

Duurzaamheid | milieu

MILIEU

Frequente controles, metingen en audits zorgen voor uniformiteit en optimalisatie.

Onze uitgebreide risicoanalyse bevat een milieuaspectenmatrix met :

 • Alle mogelijke milieurisico’s voor onze verschillende afdelingen en activiteiten
  (productie, opslag, administratie, onderhoud)
 • Hun milieu-impact
 • De maatregelen om risico’s te beperken of vermijden

Ons systeem van corrigerende en preventieve maatregelen en voor de belangrijkste risico’s is een volgorde van prioriteit bepaald.

Voor onze producten beschikken we over het Franse ecolabel NF Environnement, wat garandeert dat ze minder impact hebben op het milieu en toch gelijkwaardig zijn aan andere marktproducten.

KWALITEITSLABELS

CHINA COOKSTOVES

Wij beschikken over een model om de carbon footprint te berekenen van onze producten op gans hun levensduur. De gebruikte methodologie is gebaseerd op de Levenscyclusanalyse (LCA) zoals die beschreven staat in de PAS 2050 norm van de Britse organisatie voor standaardisatie (BSI). De PAS 2050 heeft specifiek betrekking op de carbon footprint van producten en is gebaseerd op de bredere internationale norm voor LCA’s namelijk ISO 14044.

De kostprijs die de uitstoot op dit moment heeft voor de maatschappij is aanzienlijk. Groep Robberechts heeft ervoor gekozen om zijn totale uitstoot met uitzondering van de aardgas voor 2019 te compenseren met het klimaatproject China cookstoves. Dit gaat over 647 tCO2e. Deze uitstoot komt overeen met 64 keer rond de wereld te rijden met een gemiddelde wagen, 5.716 keer voltanken van een auto of 271 retourvluchten Brussel – New York.

Het gekozen klimaatproject, China cookstoves, is gecertificeerd volgens de Gold Standard.

Op deze manier willen we een stap verder gaan in het opnemen van onze verantwoordelijkheid voor onze klimaatimpact.

Samen met de productie van groene stroom vermijden we zo 787 tCO2e.

Duurzaamheid | milieu
LEES DE BROCHURE (EN)
CHINA COOKSTOVES (EN)
Duurzaamheid | milieu
DUURZAAM PRODUCEREN

DUURZAAM ENERGIE CERTIFICAAT

Robberechts heeft van Eneco een duurzame energie certificaat ontvangen. Dit voor 100% gecertificeerde energie uit hernieuwbare bronnen.

Dankzij deze keuze wordt 1050,54 ton/ jaar CO2 uitstoot vermeden. Hiermee zetten wij weer grote stappen in het duurzaam ondernemen.

Wij willen laten zien aan u dat wij geloven in de groen-blauwe golf. Dat ondernemen en duurzaamheid samengaan. Want dat is beter voor de toekomst.

Zo gaf Greenpeace Eneco een grote onderscheiding voor haar prestaties op het vlak van duurzame energie, en dat al voor het 3de jaar op rij.

Eneco scoort lichtgroen in de Greenpeace-ranking van meest duurzame Belgische energieleveranciers. Dit maakt Eneco één van de groenste van alle grote Belgische energieleveranciers. ( Bron: Eneco )

Download: Duurzame Energie Certificaat

SOCIAAL

Onze werknemers kennen hun eigen bevoegdheden en taken, zij kunnen:

 • acties op touw zetten om afwijkingen te voorkomen;
 • problemen onderkennen en registreren;
 • oplossingen aanreiken en implementeren;
 • afwijkingen beheersen tot de oplossing van kracht is;
 • de richtlijnen volgen inzake bodem-, water- en luchtverontreiniging.

Nieuwe investeringen betekenen vaak ook bijkomende opleidingen voor onze werknemers. Ook door interne softwareontwikkelingen kunnen we de kennis van onze medewerkers verhogen. Ze evolueren mee in een stapsgewijze overschakeling naar een moderner systeem, waarbij we minder afhankelijk zijn van achterhaalde besturingssystemen en dure ondersteuning van leveranciers.

Met passende opleiding en vorming zorgen we ervoor dat mensen zich verder kunnen ontplooien en blijven inzetten voor een beter functionerend bedrijf.

Duurzaamheid | milieu
Duurzaamheid | milieu

STRATEGISCHE KEUZES

 • We plaatsten compressoren met een intelligente aansturing om fluctuerend gebruik van perslucht op te vangen. Samen met de gecreëerde drukbandverlaging en lekvermindering zorgt dit ieder jaar voor 46.700 kWh minder verbruik.
 • De nieuwe servo-elektrische plooibanken verbruiken tot 30% minder en werken tot 40% sneller.
 • Met nieuwe poederpompen in de lakafdeling kan dichter bij het product worden gewerkt en is bijgevolg minder poeder en minder perslucht nodig.
 • We hebben de rooftops voor de verwarming en koeling van de kantoren voorzien van warmtepompen en een eDriveTM.
  Hiermee besparen we jaarlijkse 21.500 kWh.
 • De installatie van de LED verlichting zorgt voor een jaarlijkse energie besparing van 230.000 kWh.
 • We plannen om de diverse gasverbruikers te voorzien van digitale meters om zo bewuster om te kunnen gaan met onze verbruiken.

VEILIGHEID & GEZONDHEID

Aangezien veiligheid centraal staat bij Groep Robberechts, is het voor iedereen van het grootste belang om deze veiligheidsregels te kennen en te respecteren.

Onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van mensen betrokken bij onze activiteiten, reikt verder dan onze eigen werknemers.

We werken niet met leveranciers waarvan we weten dat ze op een of andere manier de veiligheid of de rechten van mensen schenden. Voor het kleine percentage (< 10%) van onze leveranciers dat niet Europees is, vragen we in het supplier information form specifiek naar hun aandacht en respect voor kwaliteitseisen, bescherming van het milieu, mensenrechten en de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Al deze leveranciers werden ten minste eenmaal bezocht.

Duurzaamheid | milieu

KEURMERKEN

ISO 14001

ISO 14001 (NL)
ISO 14001 (FR)
ISO 14001 (EN)

ISO 9001

ISO 9001 (NL)
ISO 9001 (FR)
ISO 9001 (EN)

PEFC

PEFC (NL)
PEFC (FR)

CO2 LOGIC

CO2 NEUTRAL COMPANY (EN)
CHINA COOKSTOVES (EN)

DUURZAME ENERGIE

Certificaat

DUURZAAMHEIDS-
VERSLAG

VERSLAG 2019 (NL)
VERSLAG 2019 (FR)
VERSLAG 2018 (NL)
VERSLAG 2018 (FR)

OP ZOEK NAAR EEN VERDELER BIJ JOU IN DE BUURT?
CONTACTEER ONS