PRODUCTIE EN DUURZAAMHEID

Groep Robberechts wil een milieu- en kwaliteitsbeleid
integreren in de organisatie,verder uitbouwen en continu verbeteren.

DUURZAAMHEIDSVERSLAGEN

In een tijd waar menselijk kapitaal steeds meer aan belang wint, is het essentieel om een sfeer te creëren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven die duurzaam geleid worden gemakkelijker werknemers kunnen aantrekken, hechtere allianties kunnen smeden met klanten en leveranciers en beter samenwerken op de werkvloer.
Maatschappelijke relevantie is voor Robberechts de essentie en een evidentie. De verandering komt er door doeners en niet door denkers. Alle beetjes helpen wel degelijk en er gebeurt mondiaal heel veel, ook in landen waar het niet verwachten. Wij wensen u veel genot bij het lezen van onze duurzaamheidsverslagen.

MILIEU

Frequente controles, metingen en audits zorgen voor uniformiteit en optimalisatie.
Onze uitgebreide risicoanalyse bevat een milieuaspectenmatrix met :
  • Alle mogelijke milieurisico’s voor onze verschillende afdelingen en activiteiten (productie, opslag, administratie, onderhoud)
  • Hun milieu-impact
  • De maatregelen om risico’s te beperken of vermijden
Ons systeem van corrigerende en preventieve maatregelen en voor de belangrijkste risico’s is een volgorde van prioriteit bepaald.
Voor onze producten beschikken we over het Franse ecolabel NF Environnement, wat garandeert dat ze minder impact hebben op het milieu en toch gelijkwaardig zijn aan andere marktproducten.
Duurzaamheid | milieu

SOCIAALECONOMISCHE ETHIEK

Onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van mensen betrokken bij onze activiteiten, reikt verder dan onze eigen werknemers.
Onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst start bij onze activiteiten, maar reikt veel verder.
We werken niet met leveranciers waarvan we weten dat ze op een of andere manier de veiligheid of de rechten van mensen schenden.

SOCIAAL

Meer dan de helft van ons personeel heeft een anciënniteit van meer dan 10 jaar. Met een juiste aanwervingspolitiek zoeken we nieuwe knowhow en vakkennis.
We maken bij Groep Robberechts geen onderscheid naar geslacht, afkomst en ras; er heerst algemeen respect voor iedere religie. Ook dit wordt expliciet gestipuleerd in het arbeidsreglement.
Duurzaamheid | milieu

OP ZOEK NAAR EEN VERDELER BIJ JOU IN DE BUURT?
CONTACTEER ONS