Waterbeleid


Wij hanteren verschillende maatregelen voor waterbesparing en milieubescherming in onze productie.

 

We vangen hemelwater op in een bufferbekken van 600 m³ en gebruiken dit in ons productieproces.

Ons milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 richt zich op goede milieuprestaties, inclusief waterbeheer.

In praktijk

Controles

Maandelijkse rapportages en analyses van gas, water, elektriciteit en afval helpen ons bewust om te gaan met hulpbronnen. We controleren periodiek de naleving van de milieuwetgeving met hulp van een externe milieucoördinator.

Gesloten watercircuit

In onze poedercoating straat passen we een efficiënt cascadesysteem en een centrifuge toe om olie van water te scheiden, waardoor we bijna een gesloten watercircuit hebben.

Duurzame inzet voor ons milieu

Onze inzet voor waterbesparing en milieubescherming draagt bij aan duurzaamheid en behoud van waardevolle waterbronnen. We streven naar een verantwoorde en efficiënte productie, voldoen aan wet- en regelgeving voor waterbeheer en -verbruik, en we voldoen aan de OVAM-reglementen voor de lozing van vervuild water.