Algemene documentatie

Privacy

GROEP ROBBERECHTS (verder “GROEP ROBBERECHTS” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt GROEP ROBBERECHTS uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van GROEP ROBBERECHTS op het vlak van gegevensverwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking is GROEP ROBBERECHTS, bestaande uit ROBBERECHTS HOLDING NV, [...]

Disclaimer

Disclaimer voor mails van @robberechts.be Disclaimer: De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(s), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen dan de geadresseerde is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. Er kan niet gegarandeerd worden dat dit [...]

Algemene aankoopvoorwaarden

1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens de wijzigingen die beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 1.2. Door het aanvaarden van de bestelling verzaakt de verkoper aan elke toepassing van de bepalingen van zijn algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn. 2. Controle 2.1. Het is [...]

Directieverklaring

Onze opdracht bestaat erin om eigentijdse kantoormeubelen te ontwikkelen voor de projectinrichters, dealers, bedrijven en overheidsinstellingen in West – Europa en dit volgens de heersende milieu eisen en kwaliteitsnormen. Voor het vervullen van deze opdracht, wil de Algemene Directie een milieu- en kwaliteitsbeleid vastleggen, integreren in de organisatie, verder uitbouwen en continu verbeteren. Hiertoe wordt [...]

Verkoopsvoorwaarden

Onze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper : de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen. [...]