Algemene documentatie

Home|Berichten|Algemene documentatie

Privacy

GROEP ROBBERECHTS (verder “GROEP ROBBERECHTS” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt GROEP ROBBERECHTS uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van GROEP ROBBERECHTS op het vlak van gegevensverwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking is GROEP ROBBERECHTS, bestaande uit ROBBERECHTS HOLDING NV, [...]

Disclaimer

Disclaimer voor mails van @robberechts.be Disclaimer: De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(s), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen dan de geadresseerde is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. Er kan niet gegarandeerd worden dat dit [...]

Algemene aankoopvoorwaarden

1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens de wijzigingen die beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 1.2. Door het aanvaarden van de bestelling verzaakt de verkoper aan elke toepassing van de bepalingen van zijn algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn. 2. Controle 2.1. Het is [...]